Ενημέρωση Προόδου 

Η ομάδα της Εξυπηρέτησης Πελατών σας καλωσορίζει!

Μέσω της ακόλουθης διαδικασίας μπορείτε να μάθετε εύκολα, γρήγορα και απλά την πορεία επισκευής της συσκευής σας!


Εάν είσαστε τελικός πελάτης για την αναζήτηση της υπόθεσης σας, στο επόμενο βήμα θα σας ζητηθεί ένα από τα ακόλουθα στοιχεία :

bullet Τηλέφωνο Επικοινωνίας

bullet RMA του συνεργάτη όπου παραδώσατε το προϊόν

bullet IMEI της συσκευής σας

παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο για να περάσετε στο επόμενο βήμα 

Εάν είσαστε συνεργάτης για την αναζήτηση της υπόθεσης σας, στο επόμενο βήμα θα σας ζητηθεί ένα από τα ακόλουθα στοιχεία :

bullet Εξωτερικό RMA

bullet ΑΦΜ και Δελτίο Αποστολής

bullet IMEI της συσκευής

παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο για να περάσετε στο επόμενο βήμα